Forretnings-
udvikling

Vi afholder workshops og forløb, fx forretningsudviklingsforløb indenfor turisme, natur- og outdoorturisme, friluftsliv eller lignende.

Workshop & forløb

Forretnings- og konceptudvikling indenfor fx turisme eller friluftsliv kan foregå på mange forskellige måder.

 

Vi har stor ekspertise i at sammensætte eksempelvis forløb, der både består af workshops, individuel sparring og hjemmeopgaver, hvor deltagerne får opgaven eller formålet helt ind under huden. En rigtig god måde at sikre sig, at det ikke bliver passiv en-vejs kommunikation.

 

En workshop eller et forløb kan både have som mål at udvikle et fast defineret forretningsområde som fx cykel-, vandre- eller rideturisme. Eller det kan have som mål at konceptudvikle på baggrund af et ønske om fx at være mere bæredygtig og klimavenlig eller mere innovativ. Hvad betyder det fx i forhold til at udvikle outdoorturisme?!

Vi udvikler gerne workshopskoncepter, der foregår i naturen, eller hvor vi bruger naturen og omgivelserne i stedet for kun at sidde ind i et mødelokale.

Proces – nå i mål!

Når der skal udvikles koncepter eller udvikles på forretningen er det vigtigt at have et tydeligt mål for øje. Derfor tilrettelægger vi altid et forløb eller en workshop ud fra kunderejsens tre trin – før, under og efter.

 

Dette betyder, at vi giver os tid til at tale med dig som opdragsgiver i opstartsfasen om mål og metode, så faciliterer og afvikler vi workshoppen eller forløbet og dernæst samler vi op, ser på læring og next step samt om det ønskede mål blev nået i en form, du og deltagene er tilfredse med.

 

Med vores ekspertise og professionalisme når du hurtigere til det mål, vi i fællesskab sporede os ind på, da vi startede.

Sådan skaber vi en workshop eller et forløb sammen med dig:

Formål & forventninger

 • Før-processen
 • Forventningsafstemning
 • Målafklaring – hvad er det virkelige mål?
 • Målgruppen for aktiviteten/forløbet?
 • Ønsket outcome og output

Afholdelse & forløb

 • Tilrettelæggelse af det praktiske forløb
 • Afvikling praktisk
 • Facilitering af workshop 
 • Dialog- og deltagerbaseret undervisning
 • Opsamling og resultatet for forløbet

Evaluering & outcome

 • Opsamling og evaluering i henhold til aftale
 • Tydelig optegnelse af output&outcome 
 • Next step – i forhold til gl. og nye mål