Rådgivning
& sparring

Vi rådgiver og sparrer i forhold til turisme, især med fokus på natur- og outdoorturisme; om det er et projekt, en strategi eller en indsats, hvor du har brug for hjælp til at komme videre, komme i mål eller måske endda se målet for dig.

Rådgivning

I en rådgivningsproces får du adgang til hele paletten af viden, erfaringer, kontakter, ekspertise og kompetencer, som vi råder over. Vi er med dig, over en længere eller kortere periode, hvor du og din organisation kan trække på os i det omfang, I har brug for.

 

Vi har et team af rådgivere til rådighed, der eksempelvis er eksperter indenfor fundraising & fonde, ansøgninger om tilladelser fx i forhold til spor og stier, praktiske hensyn i forhold til etablering af faciliteter eller udnyttelse af et område til friluftsliv og naturturisme, borger- og virksomhedsinddragelse og hensyn i forhold til lodsejere, kulturhistoriske hensyn og turismepotentialer – blot for at nævne nogle af vores ekspertområder.

 

Nina vil altid være din indledende kontakt, men alt efter opgaven og indholdet, sætter hun det rette team eller byder ind med den rette ekspert.

Sparring

Sparring handler i højere grad end rådgivning om, via en coachende tilgang, at hjælpe dig og din organisation med at finde svarene selv, eller byde ind med et netværk, som du kan gøre brug af.

 

Sparringen kan være koblet på et forløb eller en række af workshops, hvor deltagerne imellem hver session eller workshop har brug for sparring i forhold til de temaer, der er blevet præsenteret og arbejdet med. Her har sparringen en afklarende og støttende funktion, der sikrer proces og fremdrift.

 

Sparring er mere uformelt end rådgivning, og kan fx være i form af et “inspirerende kaffemøde”. Den bedste sparring er ofte det uformelle besøg hos dig, fx planlagt som en kort vandretur, hvor vi sammen vender udfordringen eller dine spørgsmål og kommer frem til nye veje, ideer eller løsninger. Det at bevæge sig fysisk sætter gang i en evne til at finde løsninger og tænke kreativt.

Rådgivning & sparring i praksis

Rådgivning

  • Direkte adgang til vores ekspertviden
  • Adgang til vores team af eksperter efter aftale
  • Adgang til analyser, netværk og kontakter

Sparring

  • Face-to-face eller telefonisk sparring efter aftale
  • Coaching på konkrete udfordringer
  • Fokus på din vej – hvor du er på vej hen