Udvikling & 

projektledelse

Vi udvikler dine ideer, modner, strukturer og operationaliserer dem og sætter det rigtige team til at gøre idé til virkelighed.

Udvikling

Vi udvikler dine ideer; modner, strukturer og gør dem operationaliserbare, og hjælper med at gøre idé og visioner til virkelighed.

 

Vi udarbejder eksempelvis en strategi og omsætter den til konkrete indsatser. Vi gør det for dig, der er en lille virksomhed, eller dig der repræsenterer en kommune eller en turismedestination. Eller vi tager din eksisterende strategi og transformerer den til handlingsplan med konkrete indsatser, i prioriteret rækkefølge, der er lige til at gå til. Hands on. Dermed optimerer vi jeres ressourcer – tid og økonomi.

 

Vores styrke er natur- og outdoorturisme/friluftsliv samt at arbejde med bæredygtighed i alle dets aspekter, om det er drift og økonomi eller økologi/miljø.

Projektledelse

Vi tilbyder at udvikle og lede et projekt, så I kommer sikkert i mål. Vi kan gå ind i hele processen – fra udvikling og beskrivelse, til fundraising og projektledelse og i afrapporteringen.

 

Vi har mange års erfaring med projektledelse indenfor projekter finansieret af strukturfonds-, EU- eller private fondsmidler og kan derfor bidrage med en indgående viden om faserne, når projekter med ekstern finansiering er på dagsordenen og ønskelisten.

 

Vi har overblikket og sikrer dig et velgennemtænkt projekt, hvor der er taget højde for mål og resultat, fondsmuligheder og hvilke interessenter, der må inddrages. Det er vores erfaring, at et projekts succesrater er bedst, hvis der allerede i projektudviklingen og i projektledelsen er taget højde for den fremtidige drift i projektet, især driften efter at fondsmidlerne er ophørt. Det er derfor en af vores key issues, at netop driftsspørgsmålet – og dermed den fremtidige økonomi – er tænkt ind fra start.

I praksis

Udvikling

 • Vi er med i opstartsfasen – ønsker & mål
 • Brainstorm og idéudvikling
 • Interne interessenter med i udviklingsfasen
 • Indledende fase med fonde – hvis relevant

Inddragelse & justering

 • Inddragelse af fx borgere og lodsejere
 • Justering af projekt og idé
 • Projektbeskrivelse & budget

Projektledelse

 • Fundraising/projektmidler sikres
 • Nedsættelse af arbejdsgruppe
 • Leverancer og output aftales
 • Projektet ledes